ยังระส่ำ ! นกแอร์ประกาศยกเลิกไฟลท์วันนี้ 61 เที่ยวบิน (ไป-กลับ)

 * ยังระส่ำ ! นกแอร์ประกาศยกเลิกไฟลท์วันนี้ 61 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) *

นกแอร์ ยกเลิกเที่ยวบิน

นกแอร์ประกาศยกเลิกไฟลท์วันนี้ (4 มีนาคม) รวม 61 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) ในหลายเส้นทาง สามารถเข้ามาตรวจสอบรายละเอียดได้

นับว่าสถานการณ์ยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกตินัก สำหรับ สายการบินนกแอร์ ที่ยังคงมีการยกเลิกการเดินทางหลายเที่ยวบินในแต่ละวัน กระทั่งล่าสุดในวันนี้ (4 มีนาคม 2559) จากการตรวจสอบสถานะเที่ยวบินของสายการบินนกแอร์ ผ่านทาง เว็บไซต์ท่าอากาศยานดอนเมือง พบว่า สายการบินนกแอร์ได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบิน 61 เที่ยวบินด้วยกัน โดยแบ่งออกเป็นเที่ยวบินไป 34 เที่ยวบิน และเที่ยวบินกลับอีก 27 เที่ยวบิน (ข้อมูล ณ เวลา 10.20 น. วันที่ 4 มีนาคม 2559)

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ยกเลิก เที่ยวบินออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง 34 เที่ยวบิน

– DD 9114 ดอนเมือง-ร้อยเอ็ด
– DD 9200 ดอนเมือง-อุดรธานี
– DD 7804 ดอนเมือง-นครศรีธรรมราช
– DD 9310 ดอนเมือง-อุบลราชธานี
– DD 8300 ดอนเมือง-เชียงใหม่

– DD 7208 ดอนเมือง-สุราษฏร์ธานี
– DD 9806 ดอนเมือง-ขอนแก่น
– DD 9312 ดอนเมือง-อุบลราชธานี
– DD 8714 ดอนเมือง-เชียงราย
– DD 9402 ดอนเมือง-สนามบินสกลนคร(บ้านค่าย)
– DD 8504 ดอนเมือง-ลำปาง
– DD 8002 ดอนเมือง-แพร่
– DD 7406 ดอนเมือง-ตรัง
– DD 7106 ดอนเมือง-หาดใหญ่
– DD 7212 ดอนเมือง-สุราษฏร์ธานี

– DD 8312 ดอนเมือง-เชียงใหม่
– DD 9316 ดอนเมือง-อุบลราชธานี
– DD 7506 ดอนเมือง-ภูเก็ต
– DD 8314 ดอนเมือง-เชียงใหม่
– DD 9212 ดอนเมือง-อุดรธานี

– DD 9708 ดอนเมือง-เลย
– DD 8718 ดอนเมือง-เชียงราย
– DD 7914 ดอนเมือง-กระบี่
– DD 9214 ดอนเมือง-อุดรธานี
– DD 7814 ดอนเมือง-นครศรีธรรมราช

– DD 8414 ดอนเมือง-พิษณุโลก
– DD 9712 ดอนเมือง-เลย
– DD 8324 ดอนเมือง-เชียงใหม่
– DD 7818 ดอนเมือง-นครศรีธรรมราช
– DD 9320 ดอนเมือง-อุบลราชธานี
– DD 8726 ดอนเมือง-เชียงราย
– DD 9218 ดอนเมือง-อุดรธานี
– DD 8326 ดอนเมือง-เชียงใหม่
– DD 7116 ดอนเมือง-หาดใหญ่

ยกเลิก เที่ยวบินเดินทางมายังท่าอากาศยานดอนเมือง 27 เที่ยวบิน

– DD 9115 ร้อยเอ็ด-ดอนเมือง
– DD 9201 อุดรธานี-ดอนเมือง
– DD 9311 อุบลราชธานี-ดอนเมือง
– DD 7805 นครศรีธรรมราช-ดอนเมือง
– DD 8301 เชียงใหม่-ดอนเมือง

– DD 7209 สุราษฏร์ธานี-ดอนเมือง
– DD 9807 ขอนแก่น-ดอนเมือง
– DD 9313 อุบลราชธานี-ดอนเมือง
– DD 8715 เชียงราย-ดอนเมือง
– DD 9403 สนามบินสกลนคร(บ้านค่าย)-ดอนเมือง

– DD 8505 ลำปาง-ดอนเมือง
– DD 8003 แพร่-ดอนเมือง
– DD 7407 ตรัง-ดอนเมือง
– DD 7107 หาดใหญ่-ดอนเมือง
– DD 7213 สุราษฏร์ธานี-ดอนเมือง

– DD 8313 เชียงใหม่-ดอนเมือง
– DD 9317 อุบลราชธานี-ดอนเมือง
– DD 8315 เชียงใหม่-ดอนเมือง
– DD 9213 อุดรธานี-ดอนเมือง
– DD 7507 ภูเก็ต-ดอนเมือง

– DD 9709 เลย-ดอนเมือง
– DD 8719 เชียงราย-ดอนเมือง
– DD 7915 กระบี่-ดอนเมือง
– DD 9215 อุดรธานี-ดอนเมือง
– DD 7815 นครศรีธรรมราช-ดอนเมือง
– DD 8415 พิษณุโลก-ดอนเมือง
– DD 9713 เลย-ดอนเมือง

สายการบินนกแอร์

ทั้งนี้สำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางโดยสารการบินนกแอร์ สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินได้ล่าสุด ผ่านทางเว็บไซต์ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือคลิก